Mac

iPhone ของฉันไม่สำรองข้อมูลไปยัง iTunes บน Mac! นี่คือการแก้ไข

ผู้เชี่ยวชาญด้าน iPhone อธิบายถึงสิ่งที่คุณควรทำเมื่อ iPhone ของคุณไม่สำรองข้อมูลไปยัง iTunes บน Mac ของคุณเพื่อให้คุณสามารถสำรองข้อมูล iPhone ของคุณเพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย

ฉันควรซื้อ Macbook Pro, iPad Mini, iPad Air หรือผลิตภัณฑ์ Apple ที่ได้รับการตกแต่งใหม่หรือไม่

จากอดีตพนักงานของ Apple: เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับกระบวนการปรับโฉมใหม่ของ Apple และซื้อ MacBook Pro, MacBook Air, iPad Mini & Air ที่ได้รับการตกแต่งใหม่อย่างมั่นใจ